1 Mục đích và phạm vi thu thập

Chúng tôi cần thành viên cung cấp các thông tin như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email để liên hệ xác nhận giao hàng khi khách hàng đặt mua, cũng như hỗ trợ các chính sách liên quan tới bảo hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website www.matkinhxachtay.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.
Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste www.matkinhxachtay.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2 Phạm vi sử dụng thông tin
Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Giao hàng theo thông tin người mua hàng đăng ký;
– Cung cấp các dịch vụ khác đến khách hàng;
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website www.matkinhxachtay.com
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.matkinhxachtay.com
– Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
3 Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.matkinhxachtay.com
4 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Website: www.matkinhxachtay.com – www.matkinhluxo.com
Địa chỉ: 254/75 ÂU CƠ, PHƯỜNG 09, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM
Email: matkinhluxo@gmail.com
Điện thoại: 0903 349 659
5 Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
– Thành viên có thể thay đổi thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.matkinhxachtay.com thực hiện việc này.
– Thành viên có quyền gửi khiếu nại đến website www.matkinhxachtay.com. Khi tiếp nhận nhữngphản hồi này, www.matkinhxachtay.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, www.matkinhxachtay.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
6 Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
– Thông tin cá nhân của thành viên trên www.matkinhxachtay.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.matkinhxachtay.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, www.matkinhxachtay.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên www.matkinhxachtay.com
– Ban quản lý www.matkinhxachtay.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên,phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.matkinhxachtay.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tấtcả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
7 Thay đổi chính sách bảo mật thông tin cá nhân
Khi có thay đổi về chính sách bảo mật thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ công bố nhữngthay đổi đó trên trang chủ www.matkinhxachtay.com hoặc sẽ gửi những thay đổi đó đến địa chỉ email của thành viên.